Heeft in bezit synoniem?

Heeft in bezit synoniem?

Heeft in bezit synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: hebben (ww): beschikken over, bezitten, de beschikking hebben over, genieten, houden, in bezit hebben, in eigendom hebben, in het bezit zijn van.

Hebben en houden synoniem?

bedoening, boel, hebben en houden, rotzooi, spul, spullen, zaakje.

Wat betekent in het bezit zijn van?

als synoniem van een ander trefwoord: bezitten (ww) : beschikken over, de beschikking hebben over, disponeren over, genieten, hebben, in bezit hebben, in bezit houden, in eigendom hebben, in het bezit zijn van, tellen.

Kunnen synoniem?

(kon of konde, gekund), in staat zijn iets te doen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: kunnen (ww): bij machte zijn, in staat zijn, vermogen, weten te.

Hebben en houden betekenis?

D.w.z. iemands have en goed, al wat hij bezit. In de middeleeuwen komt de verbinding houden ende hebben voor in den zin van voortdurend bezitten, syn.

Wat betekent het bezit?

Bezit is in het Nederlands vermogensrecht het houden van een goed voor zichzelf (art. 107 eerste lid, Burgerlijk Wetboek Boek 3 (BW 3)). Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed (corpus) en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is (animus).

Wat betekent het begrip bezit?

Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Bezit kan onmiddellijk (dat wil zeggen direct) plaatsvinden doordat iemand bezit zonder dat een andere het goed voor hem houdt. Het bezit kan ook middellijk (dat wil zeggen indirect) plaatsvinden doordat iemand bezit door middel van een ander die het goed voor hem houdt.

Doen op synoniem?

(deed, gedaan), handelen, uitvoeren, volbrengen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: doen (ww): bedrijven, begaan, beoefenen, betrachten, bewerken, bewerkstelligen, bezigen, effectueren, flikken, gedragen, handelen, maken, optreden, plegen, realiseren, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, zich gedragen.