Hoeveel bedraagt een inschakelingsuitkering per maand?

Hoeveel bedraagt een inschakelingsuitkering per maand?

Hoeveel bedraagt een inschakelingsuitkering per maand?

jonger dan 18 jaar: 13,34 euro per dag en 346,84 euro per maand. van 18 tot 20 jaar: 20,96 euro per dag en 544,96 euro per maand. vanaf 21 jaar: 35,02 euro per dag en 910,52 euro per maand.

Hoeveel bedraagt uitkering alleenstaande?

Minimumbedragen van de uitkering

Hoedanigheid en gezin​​stoestand van de gerechtigde Minima van01/01 tot 28/02 Minima van 01/07(**)​ tot 31/12
alleenstaanden ​47,89 ​48,71
samenwonenden ​40,78 ​41,76
niet regelmatig werknemer
met gezinslast ​48,26 ​48,26

Hoeveel krijg je als je technisch werkloos bent?

Het bedrag van de uitkering hangt af van het normale loon. Als normaal loon geldt het laatst verdiende loon tijdens de lopende arbeidscyclus bij de werkgever die de werknemer tijdelijk werkloos stelt. Het loon dat in aanmerking genomen wordt is evenwel geplafonneerd tot een bedrag van maximaal 2.754,76 € per maand.

Hoeveel bedraagt mijn uitkering ACV?

Als je voltijds werkloos wordt en uitkeringsgerechtigd bent, krijg je de eerste 3 maanden 1.300 euro per maand. Van maand 4 t.e.m. maand 12 krijg je 1

Hoeveel is mijn uitkering?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%.

Kan je stempelen als schoolverlater?

Een inschakelingsuitkering is een uitkering voor schoolverlaters die nog niet voldoende arbeidsdagen presteerden. Op een werkloosheidsuitkering heb je pas recht als je na een tijd werken, zonder werk valt. Hier wordt, op basis van je brutoloon, een uitkering berekend.

Wat is de wachttijd voor een uitkering?

De duur van die beroepsinschakelingstijd is afhankelijk van je leeftijd op het moment dat je een uitkering aanvraagt. Dus na het aflopen van de beroepsinschakelingstijd. Die duurt voor iedereen 310 dagen. Je wachttijd gaat in vanaf het moment dat je je ingeschreven hebt bij de VDAB of de BGDA.

Hoeveel bedraagt minimum uitkering?

Werkloosheid – zonder anciënniteitstoeslag (Alle bedragen zijn brutobedragen)

Minimum per dag Minimum per maand
maand 25-30 (eventueel) (1) (3) 30,95 804,70
maand 31-36 (eventueel) (1) (3) 29,01 754,26
maand 37-42 (eventueel) (1) (3) 27,06 703,56
maand 43-48 (eventueel) (1) (3) 25,12 653,12

Wat is het minimumloon voor alleenstaande?

Sociaal minimum vanaf 1 juli 2021 (Toeslagenwet)

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 56,97 € 284,85
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 36,10 € 180,50
Alleenstaande van 20 jaar € 42,93 € 214,65
Alleenstaande van 19 jaar € 31,19 € 155,95

Heb ik recht op technische werkloosheid?

Je wordt tijdelijk werkloos gesteld door je werkgever. Je hebt automatisch recht op een uitkering. De RVA betaalt je een uitkering die gelijk is aan 65% van je loon (begrensd). Als je voor het eerst tijdelijk werkloos wordt, dien je een uitkeringsaanvraag in bij het RVA-kantoor.

Hoe lang technisch werkloos Corona?

[Update 10.06