Is bijbellezing met hoofdletter?

Is bijbellezing met hoofdletter?

Is bijbellezing met hoofdletter?

Is het Bijbel met een hoofdletter of bijbel met een kleine letter? Bijbel wordt met een hoofdletter geschreven als de naam van het heilige boek is bedoeld dat de basis vormt van het christelijk geloof. Het is met een kleine letter als er een tastbaar exemplaar wordt bedoeld.

Waarom schrijf je bijbel met een hoofdletter?

We schrijven Bijbel met een hoofdletter als we de heilige tekst van de christenen bedoelen, en bijbel met een kleine letter als het om een gedrukt exemplaar van dat boek gaat. In de niet-religieuze betekenis ‘gezaghebbend boek’ schrijven we bijbel ook klein. De Woordenlijst wordt ook wel ‘de groene bijbel’ genoemd.

Hoe schrijf je christen?

de christen christen|en (meerv.) [religie] een belijder van de christelijke godsdienst. Christen is een Engelse meisjesnaam. Het betekent `aangewezene, volger van Christus`.

Hoe schrijf je islamieten?

De aanhangers van de islam heten moslims (Perzisch: Musalm… De islam (Arabisch: الإسلام) al-islām (Perzisch: اسلام) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. …

Is Vlaamse met hoofdletter?

Namen van specifieke overheden en instanties schrijft u met hoofdletters: de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Federale Regering, de Federale Staat, het Koninkrijk België, het Vlaams Parlement, de Raad van State, de Inspectie van Financiën.

Is middeleeuwen met een hoofdletter?

De correcte spelling is middeleeuwen. Namen van historische, geologische en andere periodes schrijven we klein. In gespecialiseerde publicaties, zoals wetenschappelijke artikels en historische naslagwerken, kunnen zulke namen wel een hoofdletter krijgen.

Welk woord schrijf je met een hoofdletter Eskimo christendom Oosten euro of Engelstalig?

namen van volkeren, etnische en religieuze groepen. Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter.

Wat zijn de christenen?

Een christen is een aanhanger van het christendom, of (in meer strikte zin) een volgeling van Jezus Christus. Een vrouwelijke christen werd vroeger wel christin genoemd.

Hoe schrijf je Youssef in het Arabisch?

Dounia is een Arabische naam voor meisjes.

Wat zeg je Arabisch?

Begroeting

مرحبا marḥaba Hallo!
يوم سعيد yawmun sa ʾīd Goedendag!
مساء الخير basāʾa l-ḫair Goedenavond!
ليلة سعيدة lailah saʿīdah Welterusten! (m/v)
مع السلامة maʿa s-salamah Dag! (informeel)