Kan ik 4 5 werken in de bouw?

Kan ik 4 5 werken in de bouw?

Kan ik 4 5 werken in de bouw?

Dankzij landingsbanen kan je als oudere werknemer overschakelen op halftijds werk of 4/5de werk.

Hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof?

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder.

Hoeveel bedraagt uitkering RVA ouderschapsverlof?

Voltijds tijdskrediet

Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever (Volledige schorsing)
Brutobedrag 520,65 EUR 607,43 EUR
Nettobedrag 467,91 EUR 545,90 EUR

Wat als je 4 5 gaat werken?

De regels op een rij. We spreken van parttime werken wanneer je als werknemer op regelmatige en vrijwillige basis gedurende een periode minder werkt dan voltijds. Daarnaast moet de wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer minimaal gelijk zijn aan 1/3 van de wekelijkse voltijdse arbeidsduur.

Heb ik recht op 4 5?

In een landingsbaan is het mogelijk om de arbeidsprestaties te verminderen tot de helft of tot 4/5 van een voltijdse arbeidsovereenkomst en dit vanaf 55 jaar indien men 25 jaar beroepsverleden aantoont.

Kan ik nog 4 5 werken?

Je mag voor een periode van minstens 3 en hoogstens 24 maanden werken volgens het systeem van de vierdagenweek. Hierna kan je nog steeds 4/5e werken volgens het stelsel van de vierdagenweek zonder premie maar heb je geen recht meer op een premie, en ontvang je dus enkel 80% van je voltijds loon.

Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Alle vaders en moeders die werknemer zijn in de privésector komen in aanmerking voor ouderschapsverlof. Ook het vastbenoemd en contractueel personeel van de meeste overheden heeft recht op ouderschapsverlof.

Hoeveel bedraagt de uitkering voor tijdskrediet?

Tijdskrediet uitkering: de bedragen.

Jonger dan 51 jaar
2 tot 5 jaar anciënniteit 462,32 euro bruto – 415,49 euro netto
Meer dan 5 jaar anciënniteit 616,43 euro bruto – 553,99 euro netto
Halftijds
Alleenwonend 460,43 euro bruto – 381,47 euro netto

Welke premies bij ouderschapsverlof?

En neemt u tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof op? Dan kunt u een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die u van de Vlaamse overheid krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Is 4 5 werken nadelig voor pensioen?

12 maanden voor volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking; 60 maanden voor 1/5 loopbaanonderbreking (= 4/5 of 80 % werken), dus u kunt maximum 5 jaar 4/5 werken zonder invloed op uw pensioen.

Hoeveel verdien ik met 4 5 te werken?

32 uur zijn dus vier volle werkdagen en derhalve 4/5 van een hele week en dus 80 %. Al worden weken vanaf 36 uur al als voltijds gezien.