Terekemeler Ermeni mi?

Terekemeler Ermeni mi?

Terekemeler Ermeni mi?

Oğuz boyundan geldiği söylenen Terekemeler asıl itibarıyla Gürcistan’ın güneyinde, Ermenistan’ın kuzeybatısında, Dağıstan’ın güneyinde, Azerbaycan’ın iç ve kuzeybatı topraklarında yaşamaktaydılar. Ülkemizde pek fazla bilinmeyen Terekemeler tıpkı Çerkesler, Lazlar, Gürcüler gibi Kafkas kökenli bir halktır.

Terekemeler Türk mü?

Karapapaklar veya Terekemeler (Azerice: Qarapapaqlar, Tərəkəmələr), Kuzey Kafkasya’da Derbent, Gürcistan’da Kvemo Kartli, Azerbaycan’da Kazah, İran’da Sulduz ve Türkiye’de de genel olarak Kuzeydoğu Anadolu’da yaşayan Azerbaycan Türklerini oluşturan etnik boylardan biridir.

Terekemeler Müslüman mı?

Kıpçak boyu hanefi müslüman Türklere #Kars’ta Terekeme veya Karapapak denir. #Kars’a 1920 sonrası bugünkü Gürcistan ve Ermenistan topraklarından göç etmişlerdir.

Terekeme mezhebi nedir?

Terekemelerin Sünni mezhebine mensup olup; genellikle dağ kısmında dağ borçalı köylerinde kısmen şehirlerde meskûn oldukları, Şii mezhebine mensup olan Karapapakların ise genellikle aran yani ovalık düz arazide yaşamlarını sürdürdükleri tarafımızca tespit edilmiştir.

Karapapaklar Ermeni mi?

Kazaklara dayanan Karapapaklar 1828 tarihine kadar Kuzey Azerbaycan’ın Kazak-Şemseddin Hanlığında Borçalı Nehri kıyılarında ve Revan-Gence arasında, Gökçe Gölü civarında yaşamaktalar. Ce onlardan 7% Rus, 13.5 % Yunan, 15% Kürt, 21.5 % Ermeni, 24% “Türk”, 14% Karapapak, 5% Türkmen idi.

Terekemeler Alevi midir?

Din İslamdır ve yoğun olarak Karapaklar Hanbeli mezhebindendir yani Sünni’dir. Ülkemizde alevi Terekemeler’in olduğu da bilinir.

Terekemeler hangi boydan gelir?

bugün; Türkiye, Balkanlar, Âzerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistanda yaşıyan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara Türkmenler de denir.

Terekemeler Sünni mi?

Karapapak, Borçalı türkü, Türkmen ve Terekeme gibi çeşitli isimlerle anılan bu topluluk başlarına siyah kuzu derisinden serpuş giydikleri için “Karapapak” olarak adlandırılmış olup, mezhep olarak Şii- Caferi mezhebine bağlı olan Müslüman Türklere verilen isimdir. Terekemeler genellikle Hanefi mezhebine mensuptur.

Terekeme Alevi mi?

Borçalı Türkleri hangi boydan?

Karapapah, Qarapapaq ve ya Terekeme olarak bilinen bu kardeşlerimiz Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olarak kabul ediliyor. Diğer bir boy ise Borçalı. Bu iki boy bugün Terekeme olarak adlandırılıyor. Terekeme ismi ise Arapça’da Türkmen kelimesinin çoğulu olan Terakkime’den geliyor.

Arapça Terekeme ne demek?

Terekeme adı geniş anlamda Terekeme Karapapakları’ı kapsayıcı bir addır. Terekeme, Türkmenin Arapça çoğulu olmasına karşın, halk etimolojisi onu terk etmek fiilinden türetir.

Terekeme Türkleri Alevi mi?