Wat betekent een vlek op je longen?

Wat betekent een vlek op je longen?

Wat betekent een vlek op je longen?

Bij een vlekje op de long is vaak aanvankelijk niet met zekerheid te zeggen of dit goedaardig of kwaadaardig is. Er zijn dan aanvullende onderzoekingen nodig, zoals een CT scan of een PET scan. Hiermee kun je zien of er beschadiging is opgetreden, en of er uitzaaiingen zijn.

Wat is een zwarte vlek op de longen?

De zwarte vlekken in de longen wijzen op verhoogd suiker metabolisme in specifieke gebieden in de longen als gevolg van actieve sarcoïdose haarden aldaar. Differen- tiatie tussen fibrose en actieve processen is nu goed mogelijk.

Wat betekent witte vlek op rontgenfoto?

Op röntgenfoto’s van onder- en bovenkaak worden soms witte vlekjes aangetroffen rond het gebied van de tanden en kiezen en soms ook buiten het kaakbot. Meestal zal de tandarts kunnen uitleggen wat de oorzaak van de vlekjes is en in de meeste gevallen is geen verder onderzoek of controle vereist.

Hoe merk je longproblemen?

Klachten bij longkanker kunnen zijn:

  • lange tijd veel hoesten, een prikkelhoest.
  • bloed hoesten.
  • pijn bij inademen.
  • een piepende adem.
  • benauwdheid.
  • longontsteking.
  • een hese stem die niet weggaat, zonder keelpijn.
  • zeurende pijn in de borst, rug of schouders.

Wat zijn witte vlekken op CT scan?

Bij veroudering ontstaan bij alle gezonde mensen kleine afwijkingen in de hersenen, die te zien zijn als witte plekjes op de scan. Dit is te vergelijken met het krijgen van grijze haren op oudere leeftijd, en hoort erbij.

Wat is er te zien op een PET-scan?

De afkorting ‘PET’ staat voor ‘positron emissie tomografie’. Een PET-scan doen we om te zien of iemand een bepaalde aandoening heeft. Zoals kanker of een ontsteking van bijvoorbeeld het hart of de lymfeklieren. We gebruiken daarbij een tracer, een radioactieve stof die wordt opgenomen door het lichaam.

Wat zijn zwarte vlekken op CT scan?

Bij 7500 scans van rokers en ex-rokers tussen de 50-75 jaar die aan dit onderzoek deelnemen, blijkt er bij maar liefst de helft één of meerdere vlekjes zichtbaar te zijn op een scan van hun longen (CT scan). Deze vlekjes zijn meestal goedaardig, want bij slechts ongeveer 1 op de 70 vlekjes gaat het om longkanker.

Wat zijn zwarte vlekken op PET scan?

Op de PET-scan zie je alleen de plekken waar de radioactieve stof zit. Deze plekken worden zwart. Maar daardoor weet je meestal niet waar in je lichaam die zwarte punten zitten. Met CT wordt er tegelijkertijd een afbeelding van je lichaam gemaakt.

Wat is een witte long?

Meest voorkomend is een verdichting in het longweefsel, die te zien is als een witte bol. Soms is een atelectase de enige afwijking, soms is er een verbreding van het weefsel zichtbaar achter het borstbeen of zit er vocht tussen de longvliezen.

Wat doet roken met longen?

Door de teer in sigaretten plakken trilhaartjes aan elkaar vast. De trilhaartjes kunnen dan hun werk niet meer goed doen. Door het roken worden de longen bovendien nog viezer en raken de slijmvliezen in de longen geïrriteerd. Er kan een chronische ontsteking ontstaan.

Welke problemen kunnen zich voordoen met de longen?

De meeste longaandoeningen ontstaan in de luchtwegen; voorbeelden hiervan zijn astma en COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Ook longkanker is een ziekte die vrijwel altijd in een van de luchtwegen begint. Aandoeningen die zich vooral in het longparenchym afspelen, zijn veel zeldzamer.

Wat betekenen zwarte vlekken op CT scan?