Wat is een om-zitting?

Wat is een om-zitting?

Wat is een om-zitting?

OM-zitting. Bij een zitting van het OM (Openbaar Ministerie) verdenkt de officier van justitie u van lichte strafbare feiten, zoals vernieling of mishandeling. De officier van justitie nodigt u per brief uit voor een hoorgesprek. In deze brief staat meestal welke straf u kunt verwachten.

Welke straffen kunnen bij strafbeschikking worden opgelegd?

De strafbeschikking kan bestaan in de vorm van een: Geldboete; Taakstraf t/m 180 uur; Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (tot max 6 maanden);

Hoe lang duurt een om-zitting?

Afhankelijk van het feit waarvan je wordt verdacht, je persoonlijke omstandigheden en of je advocaat veel punten naar voren brengt op de zitting, is onze ervaring dat een OM-zitting gemiddeld zo’n 20 minuten duurt. De voorbereiding van de zitting zal dan ook meer tijd in beslag nemen dan de OM-zitting zelf.

Welke straffen kan het OM opleggen?

De belangrijkste straffen zijn een boete, een taakstraf en gevangenisstraf. De rechter kan ook maatregelen opleggen. Daaronder valt bijvoorbeeld ontneming van geld dat door het misdrijf is verkregen, het betalen van schadevergoeding of – de meest ingrijpende – tbs.

Wat is een Darden zitting?

Een hoorzitting vindt plaats wanneer de officier van justitie voornemens is om een strafbeschikking aan u op te leggen. De wet schrijft voor dat een verdachte bij de navolgende straffen en maatregelen eerst moet worden gehoord voordat de officier van justitie een strafbeschikking kan opleggen: Bij een werkstraf.

Wat is een TOM zitting?

Het is een speciale zitting omdat hierbij geen rechter aanwezig is. Bij minderjarige verdachten heet deze zitting een OTP-zitting (dit staat voor ‘Oproep Ten Parkette’), bij meerderjarige verdachten heeft men het over een TOM-zitting (dit staat voor ‘Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’).

Kan het OM een geldboete opleggen?

Strafoplegging OM Een strafbeschikking opleggen kan alleen als de schuld vaststaat. Het OM kan geen gevangenisstraf geven, dat blijft een taak van de rechter.

Welke straf kan de officier van justitie niet opleggen?

Een officier van justitie mag geen gevangenisstraf opleggen. Dat mag alleen de rechter. De straf die de officier van justitie oplegt is altijd onvoorwaardelijk.

Hoe lang duurt een zitting bij de politierechter?

De gemiddelde duur van een zitting bij de politierechter bedraagt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Hoe lang duurt uitspraak officier van justitie?

Uitgangspunt is dat binnen 2 jaar nadat u redelijk kon vermoeden dat u vervolgd zou worden een uitspraak volgt. Nadat uw zaak tijdens de zitting inhoudelijk is behandeld en het onderzoek is gesloten, doet de rechter doorgaans direct of binnen 2 weken schriftelijk uitspraak. Hoe lang duurt een strafprocedure?

Kan het om zonder tussenkomst van de rechter een geldboete opleggen?

De officier van justitie kan met een strafbeschikking, zonder tussenkomst van de rechter, een straf of maatregel opleggen. Dit is ingevoerd met de Wet OM-afdoening die op 1 februari 2008 in werking trad.

Kan het openbaar ministerie zonder tussenkomst van de rechter een geldboete opleggen?

Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen? Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van een rechter. Dit heet OM-afdoening. De straf die het OM oplegt heet een strafbeschikking.