Wat te doen als de WSNP wordt afgewezen?

Wat te doen als de WSNP wordt afgewezen?

Wat te doen als de WSNP wordt afgewezen?

Wanneer uw verzoek voor de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) is afgewezen, kunt u een advocaat inschakelen om hiertegen rechtsmaatregelen te nemen. U dient binnen 8 dagen hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof. U dient dus snel te handelen, indien u uw rechten wil laten gelden.

Hoe lang duurt de aanvraag voor de WSNP?

De WSNP. Een aanvraag duurt gemiddeld zes weken, waarna de schuldenaar een brief krijgt om op de zitting te komen.

Wat gebeurt er in de schuldsanering?

Het is een ander woord voor ‘schuldsanering’. De Wsnp is een wettelijke regeling voor mensen met ‘problematische schulden’. Uw schuldeisers kunnen de schulden die nog niet zijn afbetaald niet meer bij u opeisen. Schulden die nog openstaan, hoeft u dus niet meer te betalen.

Hoe kom je in aanmerking voor schuldsanering?

De voorwaarden voor de Wsnp zijn:

  1. U kunt uw schulden niet meer zelf oplossen.
  2. U maakte 5 jaar voor uw aanvraag schulden die niet uw eigen keuze waren.
  3. Het lukte niet om uw schulden op te lossen via een minnelijk schuldhulpverleningstraject van de gemeente.
  4. U zat de afgelopen 10 jaar niet in de Wsnp en nu ook niet.

Wat als je niet in aanmerking komt voor schuldsanering?

Bij een afwijzing van een verzoek tot toelating tot de Schuldsaneringsregeling Wsnp, een weigering schone lei of een tussentijdse beĆ«indiging van de Wsnp door de rechtbank, heeft u acht dagen de tijd voor hoger beroep bij het gerechtshof of veertien dagen voor verzet, als u niet bij de zitting van de rechtbank aanwezig …

Is schuldsanering verplicht?

Het is verplicht om langs te gaan bij de gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Deze helpen om tot een plan voor betalingen te komen. Maar in het geval dat dat niet meer dat lukt kan er via de rechter schuldsanering worden aangevraagd.

Hoe lang duurt de wettelijke schuldsanering?

In de wet is vastgelegd dat de termijn niet meer dan 5 jaar is. Wanneer de rechter de schuldsanering vaststelt wijst hij vervolgens een bewindvoerder aan die toeziet op uw vermogen. De bewindvoerder probeert zo veel mogelijk schulden af te lossen.

Hoe lang duurt het minnelijk traject?

Het minnelijke traject duurt drie tot vijf jaar. In deze periode is het streven om al uw schulden volledig af te lossen. U lost echter nooit meer dan drie tot vijf jaar af. Dat houdt in dat het restant van uw schulden na het afloop van het minnelijke traject worden kwijtgescholden door de schuldeiser(s) of kredietbank.

Hoe werkt de Wsnp?

Bij een schuldsanering verstrekt een gemeentelijke kredietbank een saneringskrediet. De schuldeisers krijgen ineens het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan. U betaalt het krediet in 36 maanden terug aan de gemeentelijke kredietbank. Het percentage dat aan de schuldeisers is aangeboden ligt vast.

Wat mag je in de schuldsanering houden?

Tijdens de Wsnp moet u maandelijks rondkomen van uw ‘vrij te laten bedrag’ (vtlb). Het vrij te laten bedrag besteedt u aan uw vaste lasten (zoals huur, gas, licht en elektra) en uw levensonderhoud (boodschappen en persoonlijke verzorging).

Hoeveel schuld moet je hebben om in de schuldsanering te komen?

Allereerst dient het te gaan om een schuldenlast die daadwerkelijk problematisch is. Dat houdt in dat u nu en in de toekomst niet in staat bent om de schuld af te lossen. Hoeveel schuld u precies heeft is dus niet van belang in dit geval.

Wie vraagt Wsnp aan?

Heeft u schulden en lukt het niet om tot een oplossing te komen met schuldeisers door middel van een minnelijke schuldregeling? Dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dat is het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).