Hoe werkt stereotactische bestraling?

Hoe werkt stereotactische bestraling?

Hoe werkt stereotactische bestraling?

Stereotactische bestraling is een bestralingstechniek waarbij meerdere smalle bestralingsbundels om de patiënt heen draaien. Zo kunnen we een tumor vanaf verschillende kanten heel precies bestralen en houden we het te bestralen gebied zo klein mogelijk.

Wat is stereotactische Radiochirurgie?

Stereotactische radiochirurgie is een techniek waarbij aan een stereotactisch gelokaliseerd intracranieel doelwit in één sessie een afdoende dosis ionizerende straling wordt toegediend.

Wat is bestraling bij longkanker?

Een ander woord voor radiotherapie is bestraling. De behandeling is meestal gericht tegen kanker. Het doel van radiotherapie is dan om de kankercellen te doden. Met radiotherapie worden de cellen van een gezwel zó beschadigd dat ze zich niet verder kunnen delen, of dat hun stofwisseling ontregeld raakt.

Hoe gaat bestraling in zijn werk?

Bij bestraling of radiotherapie gebruiken we straling van een hoge energie om kankercellen kapot te maken. Het gebied waar de kankercellen zitten, wordt heel precies bestraald. Dit gebeurt door uw huid heen, dus via uitwendige bestraling. Bestraling is een behandeling voor veel soorten kanker.

Hoeveel kost bestraling?

Standaardbehandeling met chemo- of radiotherapie kost 15.000 tot 30.000 euro per persoon op jaarbasis.

Hoe werkt bestraling longen?

De straling komt uit een bestralingstoestel. De straling gaat van buitenaf door de huid heen. De radiotherapeut bepaalt nauwkeurig de hoeveelheid straling en de plek waar je wordt bestraald. De radiotherapeutisch laborant voert de bestralingen uit.

Wat is een stereotactische biopsie?

Bij een stereotactische biopsie haalt de radioloog, onder plaatselijke verdoving, met een holle naald enkele stukjes weefsel uit de borst. Dit noemen we een biopsie. Deze stukjes weefsel worden onderzocht door de patholoog.

Wat is het verschil tussen bestraling en chemotherapie?

Behandelingen zoals chirurgie en bestraling vernietigen kankercellen op één specifieke plaats, terwijl chemotherapie ook kankercellen kan vernietigen die zich verspreid hebben in andere delen van het lichaam.

Kun je na bestraling beter van uitzaaiingen zijn?

Als de kanker niet meer te genezen is, kun je soms palliatieve bestraling krijgen. Door palliatieve bestraling kan de tumor en/of uitzaaiingen kleiner worden. Het doel hiervan is het verminderen van klachten en verbeteren van de kwaliteit van leven.

Wat gebeurt er met een tumor na bestraling?

Cellen beschadigen Met radiotherapie worden de cellen van een gezwel zó beschadigd dat ze zich niet verder kunnen delen, of dat hun stofwisseling ontregeld raakt. De kankercellen sterven dan af. Helaas raken gezonde cellen ook beschadigd. Deze gezonde cellen herstellen zich gelukkig beter dan kankercellen.

Hoe lang duurt een bestraling per keer?

Hoe lang duurt de bestraling? De eerste bestraling duurt meestal 15 minuten, omdat de juiste instellingen bepaald moeten worden. De volgende bestralingen duren 5-10 minuten per keer. De totale periode dat u wordt behandeld verschilt per aandoening.

What is the name of stereotactic radiotherapy for the body?

Stereotactic treatment for the body might be called stereotactic body radiotherapy (SBRT) or stereotactic ablative radiotherapy (SABR). Stereotactic radiotherapy to the brain might be called stereotactic radiosurgery (SRS). This is usually a single treatment.

How long does it take for stereotactic radiosurgery to work?

The treatment effect of stereotactic radiosurgery occurs gradually, depending on the condition being treated: Benign tumors (including vestibular schwannoma). Following stereotactic radiosurgery, the tumor may shrink over a period of 18 months to two years, but the main goal of treatment for benign tumors is to prevent any future tumor growth.

Can a pelvis be treated with stereotactic radiotherapy?

Stereotactic treatment can also treat areas that have previously been treated with radiotherapy. For example, if someone has already had radiotherapy to their pelvis they usually wouldn’t be able to have radiotherapy again. But because stereotactic treatment is so precise it can often mean re-treatment is possible.

How is stereotactic radiosurgery ( SBRT ) different from traditional surgery?

Because there’s no incision, SBRT isn’t a traditional type of surgery. Instead, SBRT uses 3D imaging to target high doses of radiation to the affected area. This means there’s very little damage to the surrounding healthy tissue. Like other forms of radiation, stereotactic radiosurgery works by damaging the DNA of the targeted cells.