Hoeveel bedraagt eindejaarspremie dienstencheques?

Hoeveel bedraagt eindejaarspremie dienstencheques?

Hoeveel bedraagt eindejaarspremie dienstencheques?

Hoeveel bedraagt de premie ? Sinds het jaar 2020 bedraagt de eindejaarspremie 4,50% van de brutolonen die op jaarbasis aan de werknemer worden betaald tijdens de referteperiode.

Hoeveel bedraagt mijn eindejaarspremie onderwijs?

Ieder jaar in de tweede helft van de maand december krijgen de onderwijspersoneelsleden een eindejaarstoelage. Dit jaar gebeurt dat op 19 december 2019. De eindejaarstoelage is samengesteld uit een forfaitair gedeelte van 626,55 euro en een veranderlijk gedeelte.

Hoeveel bedraagt eindejaarspremie bouw?

3 HOEVEEL BEDRAAGT DE EINDEJAARSPREMIE? De bruto-eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt in de referteperiode. Van dat bedrag wordt 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid en 23,22% voor de bedrijfsvoorheffing.

Waar zie je eindejaarspremie?

Er zijn 2 manieren om te ontdekken hoeveel je krijgt: Ga naar het overzicht van eindejaarspremies 2020: kies er je beroepscentrale en vervolgens sector.

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld onderwijs?

Berekening voor vastbenoemden Heb je in 2019 uitsluitend diensten gepresteerd als vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid, dan bedraagt je vakantiegeld dit jaar 70,26% van je brutosalaris van maart 2020.

Hoeveel bedraagt vakantiegeld onderwijs 2021?

Vanaf 2021 heeft het raamakkoord geen uitwerking meer en ontvangt iedereen opnieuw een vakantiegeld dat wordt berekend op basis van 92 % van het geïndexeerde brutosalaris van de maand maart.

Hoeveel bedraagt syndicale premie ABVV?

Bedrag: de syndicale premie bedraagt 135,00 € voor een volledige tewerkstelling gedurende het refertejaar (11,25 € per maand). Modaliteiten: Het Sociaal Fonds verzendt een attest (samen met een attest eindejaarspremie) aan elke werknemer in de loop van de maand december.

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld?

Het enkel vakantiegeld bedraagt 8 % op het bruto variabel loon; het dubbel komt op 7,67 %. Net zoals voor bedienden met een vast loon, betaal je ongeveer 30 % RSZ-bijdragen op het enkel vakantiegeld.