Hoeveel moorden in Nederland?

Hoeveel moorden in Nederland?

Hoeveel moorden in Nederland?

Dalende trend moord en doodslag: vorig jaar 125 slachtoffers in Nederland. In 2019 waren in Nederland 125 mensen slachtoffer van moord of doodslag. In 2018 waren dit er 119.

Hoeveel moorden per jaar in Utrecht?

Afgelopen jaren en ook vóór 2017 vielen jaarlijks tussen de vier en zeven doden door geweld. Vorig jaar waren dat er alleen in het eerste halfjaar al zes rond Utrecht. Hoe anders is het dit jaar: nog geen enkele keer was er sprake van moord of doodslag in provincie Utrecht.

Hoeveel moorden per jaar in Duitsland?

Sterftecijfer: 11,8 deaths/1.000 inwoners (2018 est.) Definitie: Dit gegeven geeft het gemiddelde jaarlijkse aantal sterfgevallen tijdens een jaar per 1000 inwoners halverwege het jaar; ook bekend als ruw sterftecijfer.

Hoeveel mannen vermoord Nederland?

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Geslacht Kenmerken Slachtoffers moord en doodslag (aantal)
Mannen Totaal 112
Mannen Totaal 76
Mannen Totaal 81
Mannen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 9

Hoeveel moorden in Nederland 2020?

In 2020 werden, tot dusver, 115 moorden gepleegd, twee minder dan vorig jaar. Er waren iets meer partnerdodingen en doden door familieruzies.

Hoeveel mensen worden per jaar doodgeschoten in Nederland?

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Rangnummer Doodsoorzaak Aantal doden
1 Dementie 16.309
2 Longkanker 10.233
3 Beroerte 9.355
4 Coronaire hartziekten 8.269

Hoeveel liquidaties per jaar?

Normaal vinden er tussen de 20 en 38 liquidaties per jaar plaats, zo rapporteert het Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum WODC. In 2019 zijn achttien liquidaties gepleegd in Nederland of waarbij Nederlandse slachtoffers vielen. Dat zijn er twee minder dan het jaar daarvoor.

Hoeveel vrouwen moorden per jaar in Nederland?

Opvallend is bovendien dat het aantal moorden op mannen in Nederland is gehalveerd in 2018 ten opzichte van 2000, maar dat de afname bij vrouwen een stuk minder sterk is. Het voorlopige cijfer voor 2019 staat op 42 vrouwelijke slachtoffers.

Hoeveel moorden per jaar in Belgie?

In België worden per jaar ongeveer 185 moorden gepleegd op een bevolking van 11 miljoen zielen.

Hoeveel griepdoden Duitsland 2019?

Oversterfte 2010-2020

Seizoen Oversterfte
2016/2017 7500
2017/2018 9400
2018/2019 2900
2019/2020 600

Hoeveel vrouwen worden per jaar vermoord in Nederland?

Het aantal dodelijke vrouwelijke slachtoffers ligt al een aantal jaren rond de 40 (in 2019: 44, CBS). De cijfers over 2015-2019 laten zien dat 56% van de vrouwen is gedood door een partner of ex-partner; voor mannen is dat 4%.

Hoeveel liquidaties per jaar in Nederland?