Kan er een komma voor maar?

Kan er een komma voor maar?

Kan er een komma voor maar?

Voor de nevenschikkende voegwoorden maar en want wordt meestal een komma gezet. De Argentijn probeerde te koppen, maar kreeg een duw tegen zijn schouder en zag de bal net naast gaan. Ze stopt met werken, want ze gaat trouwen met een miljonair.

Waar moet de komma in de zin?

Je gebruikt een komma in de volgende gevallen:

 1. tussen bijvoeglijke naamwoorden die bij het volgende zelfstandige naamwoord horen:
 2. in een opsomming (maar niet voor het woordje ‘en’):
 3. achter een briefaanhef:
 4. rondom een aanspreking:
 5. tussen twee persoonsvormen in samengestelde zinnen:

Welke woorden mogen niet na een punt?

Uitzonderingen

 • Je schrijft geen extra punt aan het einde van een zin als de zin eindigt met de punt van een afkorting.
 • ​Je schrijft geen extra punt aan het einde van een zin als de zin eindigt met een punt van een citaat voor de aanhalingstekens.
 • ​Je schrijft geen punt na een titel of achter een adres.

Welke leestekens gebruiken?

Gebruik de juiste leestekens

 • aanhalingstekens: zet een punt of een vraagteken steeds binnen de aanhalingstekens.
 • Kondig een opsomming, een uitleg, een citaat of een reden aan met een dubbele punt.
 • Vermijd verwarring: gebruik nauwelijks gedachtestreepjes en haakjes.
 • Gebruik een komma.

Waar moet de komma?

Gebruik een komma onder andere:

 1. tussen twee persoonsvormen.
 2. in een opsomming, maar niet voor het woordje ‘en’
 3. voor voegwoorden.
 4. tussen bijvoeglijke naamwoorden.
 5. voor of na een aanspreking.
 6. achter een briefaanhef.
 7. voor ‘die’ of ‘dat’ (Let op! Dit is niet altijd zo)

Waardoor na een komma?

Voegwoord. Er komt vaak ook een komma als er midden in de zin een voegwoord staat. Bijvoorbeeld bij omdat, doordat, zoals, terwijl, aangezien, want en maar. Ik kan niet naar het feest, omdat ik dan op vakantie ben.

Wat is een komma?

De komma is een leesteken dat wordt gebruikt als scheidingsteken tussen delen van een zin en tussen items in een lijst, en als decimaalteken in een getal.

Is na een voegwoord?

Onderschikkende voegwoorden zijn bijvoorbeeld: dat, voordat, nadat, tot, terwijl, als, toen, omdat, doordat en zodat.

Hoe maak je een correcte opsomming?

Schrijf volledige zinnen. Begin de zinnen met een hoofdletter….transparanter worden.

 1. Zorg ervoor dat ieder onderdeel aansluit op de beginzin.
 2. Begin de aparte onderdelen met kleine letters.
 3. Gebruik een puntkomma aan het eind van ieder onderdeel.
 4. Eindig de opsomming met een punt.

Welke opsommingstekens gebruiken?

De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt.

Hoe noemt men het gebruik van leestekens in een tekst?

Een leesteken is een teken dat in tekst gebruikt wordt om de leesbaarheid te verbeteren. Soms geeft een leesteken ook aanwijzingen over de betekenis en uitspraak van de zin. De verzameling en het gebruik van leestekens heet interpunctie.

Waar moeten de leestekens?

We gebruiken leestekens – zoals de komma, de punt, het vraagteken en het dubbele punt – in de eerste plaats om de verschillende delen van een zin en verschillende zinnen van elkaar te scheiden. Op die manier verduidelijken ze de structuur van zinnen en van een tekst.