Kan je als werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Kan je als werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Kan je als werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag alleen de verdeling van uw werkuren weigeren. Hij mag dat alleen als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Kan werkgever Corona ouderschapsverlof weigeren?

onder de vorm van een volledige onderbreking, vermindering met 1/2de, 1/5de, 1/10de,…), kan, met akkoord van zijn werkgever, deze loopbaanonderbreking schorsen met het oog op het opnemen van het corona-ouderschapsverlof.

Kan ouderschapsverlof ingetrokken worden?

Onderbreking of stopzetting ouderschapsverlof aanvragen bij werkgever. U vraagt uw werkgever schriftelijk om uw ouderschapsverlof te onderbreken of stop te zetten. Uw werkgever moet binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Dan mag uw werkgever uw verzoek om het ouderschapsverlof te stoppen of te onderbreken niet weigeren …

Is de werkgever verplicht ouderschapsverlof te geven?

Als werkgever ben je verplicht om je werknemers toe te staan ouderschapsverlof op te nemen. Wel kun je bezwaar maken als een werknemer kiest voor een andere verdeling van verlofuren dan de gebruikelijke 50/50-verdeling. Dit kan alleen in het geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Kan ik corona verlof aanvragen?

Tijdens de coronacrisis werd tijdelijk een nieuwe, aparte vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen om ouders te helpen bij de combinatie van werk en opvang van de kinderen. Het corona-ouderschapsverlof kan niet meer aangevraagd worden.

Hoeveel jaar mag je ouderschapsverlof opnemen?

Voor ieder kind heeft elke ouder recht op maximum 4 maanden ouderschapsverlof. Dit kan opgenomen worden in 4 maanden voltijds, 8 maanden halftijds, 20 maanden 4/5de of tot slot 40 maanden 1/10de. Het recht op ouderschapsverlof in de privésector wordt geregeld door het koninklijk besluit van 29 oktober 1997.