Orta Karadeniz hangi iller var?

Orta Karadeniz hangi iller var?

Orta Karadeniz hangi iller var?

Karadeniz Bölgesinin orta kısmını kapsayan alan, Orta Karadeniz Bölümü olarak tanımlanır. Bu alanın sınırları dâhilinde Samsun, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu illeri yer alır. Tahmin edilebileceği üzere Orta Karadeniz Bölümü, Doğu Karadeniz Bölümü ile Batı Karadeniz Bölümü arasında uzanır.

Orta Karadeniz bölgesi neresi?

Orta Karadeniz Bölümü, Karadeniz Bölgesi’nin orta bölümüdür. Melet Çayı’ndan Sinop’un doğusuna kadar uzanır. Doğu Karadeniz Bölümü’ne göre güneye daha fazla sokularak Tokat ve Çorum illerinin büyük bölümleri ile Amasya ilinin tamamını içine alır. Yer şekilleri Doğu ve Batı Karadeniz’e oranla daha sadedir.

Ordu Orta Karadeniz de mi?

Karadeniz Bölgesi’nin batısında Samsun, doğusunda Giresun, güneyinde Tokat ve Sivas, kuzeyinde ise Karadeniz ile komşudur. Ordu İstanbul’a 890 kilometre, Ankara’ya 503 kilometre, Trabzon’a 180 kilometre mesafedir. Karadeniz Bölgesi’nin Orta ve Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Ordu’da dağlar kıyıya paralel uzanır.

Giresun Orta Karadeniz mi?

Giresun, Karadeniz Bölgesi’nin doğu Karadeniz bölümünde bulunan ve 2016 verilerine göre nüfusu 444.467 olan bir ilimizdir. Nüfus bakımından Türkiye’nin en kalabalık 44. ili olan Giresun’da toplam 16 ilçe bulunur. Kuzeyinde Karadeniz ile çevrili olan ilin güneyinde ise Kuzey Anadolu Dağları bulunur.

Samsun Karadeniz bölgesinde mi?

Karadeniz Bölgesi’ndeki Orta Karadeniz Bölümü’nde, Türkiye coğrafyasının en kuzeyinde merkezî bir noktada yer alır. On yedi ilçesi ve 1.247 mahallesi bulunan Samsun, 1.356.079 kişilik nüfusuyla bölgenin en yüksek, Türkiye’nin ise on altıncı en yüksek nüfuslu ilidir.

Doğu Karadeniz nereden başlar?

Bu yörenin Karadeniz kıyısındaki sınırı, doğuda Sarp sınır kapısından başlayıp, batıda Rize- Trabzon il sınırında denize dökülen İyidere ağzı arasında sona ermektedir. Yöreyi kuzeydoğuda (çok az bir kesimde) Türkiye-Gürcistan devlet sınırı sınırlamakta, doğudan ve güneyden ise Çoruh Oluğu tarafın- dan kuşatılmaktadır.

Karadeniz bölgesi genel özellikleri nelerdir?

Bölgenin kıyı şeridinde her mevsim yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçen Karadeniz iklimi etkilidir. Bu iklimi etkileri Orta Karadeniz’de yer şekillerine bağlı olarak iç kesimlere kadar ulaşır. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde iklim karasallaşır, yağış miktarı azalır.

Zonguldak Batı Karadeniz mi?

Batı Karadeniz Bölgesi Genel Bilgiler En gelişmiş şehri Zonguldak’tır. Orman ürünleri ve ormancılık önemli gelir kaynağıdır. Bolu ve Düzce çevresinde çok sayıda kereste fabrikası bulunmaktadır. Batı Karadeniz’in en önemli katkısı ise maden çıkarma ve işleme alanındadır.

Ordu Batı Karadeniz’de mi Doğu Karadeniz’de mi?

Ordu il merkezi 41° kuzey paraleli ve 37° ve 38° doğu meridyenleri arasında, Karadeniz Bölgesi’nin, Doğu Karadeniz bölümünde(Bölgesinde) yer almaktadır. İlin kuzeyini Kuzey Anadolu dağlarının kıyı sıraları kaplamaktadır.

Karadeniz Bölgesi hangi yöndedir?

– Karadeniz Bölgesi ise kuzeydedir. – Akdeniz Bölgesi ise güneydedir. – İç Anadolu Bölgesi ise iç kesimdedir. – Doğu Anadolu Bölgesi ise doğudadır.

Trabzon Orta Karadeniz de mi?

Orta, Doğu ve Batı Karadeniz olarak bölümlere ayrılır. Türkiye’de en çok ili olan Karadeniz Bölgesinin toplamda 18 şehri bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanırlar. Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu’dur.

Samsun Orta Karadeniz mi Doğu Karadeniz mi?

Orta Karadeniz Bölgesi Genel Bilgiler Bunun sonucunda tarım alanları ve ulaşım çok gelişmiştir. En gelişmiş şehri Samsun’dur. Bölgenin en az yağış alan, kıyı ile iç kesim arasında farklılığın en az olduğu bölümdür.