Wat is gekalibreerd?

Wat is gekalibreerd?

Wat is gekalibreerd?

Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen. Het af- of instellen om het in overeenstemming te brengen met de specificatie wordt justeren genoemd.

Wat houdt kalibreren in?

Bij kalibratie wordt een aantal meetwaarden van het instrument vergeleken met de (inter)nationale standaard. Het vaststellen van de afwijkingen kan gebeuren door een directe vergelijking met de (inter)nationale standaard, maar mag ook middels een reeks van vergelijkingen met afgeleide standaarden.

Wat is kalibreren van een printer?

Het afstellen van printer en computerbeeldscherm zodat de afgebeelde en afgedrukte foto’s zoveel mogelijk de realiteit en elkaar correct weergeven.

Wat is kalibreren NLP?

Kalibreren is het herkennen wanneer een persoon in een bepaalde stemming is of in een andere stemming raakt door de non-verbale onbewuste signalen waar te nemen. We kunnen, wanneer we de minimale veranderingen van mensen kennen en herkennen, betekenis geven aan die non-verbale signalen.

Wat is een gekalibreerde punt?

Eigenschappen. Precies: dankzij de gekalibreerde punt kun je een zeer fijne lijn trekken. Origineel: hij verenigt de exactheid van de lijn en de kwaliteiten van het schilderen. Praktisch: het dopje kan aan de achterzijde van de merkstift bevestigd worden.

Wat is een gekalibreerde tegel?

Gekalibreerde tegels zijn precies haaks gemaakt in alle richtingen. Bovendien wordt het oppervlak van de tegel afgevlakt zodat alle tegels gelijk van dikte zijn. Deze methodiek wordt vaak toegepast bij natuursteen.

Waarom kalibreren we?

Waarom zou u kalibreren? Het gaat er niet alleen om, te voldoen aan eisen uit kwaliteitsnormen, maar het gaat er juist om, dat u zeker wilt weten dat alle kritische apparatuur in uw bedrijfsproces betrouwbaar meet. Kalibra heeft veel expertise en ervaring met kalibraties en neemt uw zorgen uit handen.

Hoe moet je kalibreren?

Kalibreren wil zeggen dat je het scherm zo instelt dat de kleuren op een correcte manier weergegeven worden. Rood moet echt rood zijn en geen donkeroranje en in groen mag geen gele zweem zitten. Door kalibratie zorg je ervoor dat de kleuren op je scherm zo goed mogelijk overeenkomen met de norm.

Wat is kalibreren diabetes?

Wat is kalibreren (kalibratie)? Het invoeren van een bloedglucosewaarde die je meet met een vingerprik. De sensor controleert zo of de gemeten waarde niet te veel afwijkt en corrigeert de sensorwaarden zodat de afwijking zo klein mogelijk is in vergelijking met de bloedglucosewaarde.

Wat is kalibreren van een fiets?

Wanneer je een elektrische fiets koopt, is deze gekalibreerd. Dit betekent dat het trapsysteem is gelijkgesteld met de elektromotor. Tijdens het gebruik van de fiets kan dit wat verstoord raken. De meeste elektrische fietsen bieden de mogelijkheid om via het display zelf een standaard kalibratie uit te voeren.

Waarom kalibreren NLP?

Met kalibreren leren we de incongruentie tussen verbaal en non-verbaal te herkennen. Zo heb je mensen die “nee” denken en toch “ja” zeggen. Tevens kunnen we, wanneer we de minimale veranderingen van mensen kennen, betekenis geven aan die non-verbale veranderingen. We weten wat die minimale veranderingen betekenen.

Wat is een kalibratie gesprek?

Bij kalibreren ben je in staat om bij iemand op basis van zintuig specifieke waarneming een koppeling te leggen tussen de (externe) non-verbale signalen en de interne toestand waarin deze persoon zich op enig moment bevindt. Dit noemen we binnen NLP de non-verbale aspecten van de communicatie.