Wat is het bedrag van een gezamenlijke uitkering?

Wat is het bedrag van een gezamenlijke uitkering?

Wat is het bedrag van een gezamenlijke uitkering?

Het bedrag voor gehuwden is gebaseerd op 100% van het brutominimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 21 jaar is gebaseerd op 70% van het nettominimumloon. De bedragen voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75% van het corresponderende netto minimumjeugdloon.

Wat is samenwonen voor de bijstand?

Het inkomen en vermogen van degene met wie u samenwoont, telt dan mee voor uw recht op een bijstandsuitkering. U heeft een gezamenlijke huishouding als u samenwoont op hetzelfde adres en voor elkaar zorgt. U kunt met 1 persoon een gezamenlijke huishouding hebben, ook al heeft u meer huisgenoten.

Wat valt onder bijstandsfraude?

Bijstandsfraude betekent dat u tegen de gemeente niet eerlijk bent over uw (financiële) situatie. En hierdoor onterecht (teveel) geld krijgt.

Wat gebeurt er als je fraudeert?

Als u fraude pleegt, heeft dat gevolgen. U moet u het teveel ontvangen geld altijd aan ons terugbetalen. En vaak krijgt u er ook nog een boete boven op. U heeft daardoor een schuld bij ons.

Hoeveel krijg je met een bijstandsuitkering?

Hoe hoog is de bijstandsuitkering?

Gezinssituatie Norm Hoogte van bijstandsuitkering
Alleenstaande ouder 70% van het netto minimumloon 1.052,32 euro per maand
Alleenstaande in inrichting 50% van het netto minimumloon 366,20 euro per maand
65 plusser aparte norm zie verderop in dit artikel

Wat krijg je als je in de bijstand zit?

Hoeveel geld mag je hebben als je in de bijstand zit?

U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 12.590,- voor een gezin en een alleenstaande ouder en € 6.295,- voor een alleenstaande (bedragen voor 2021). Maar: u mag uw vermogen ook weer niet te snel opmaken. U mag alleen uitgaven doen die echt nodig zijn.

Wat is steunfraude?

strafbaar feit, bestaande uit het zich op ontoelaatbare wijze in bezit stellen van overheidssteun. S. valt onder oplichting of valsheid in geschrifte.

Wat is de sociale recherche?

Deze instantie, veelal gehuisvest bij gemeenten, is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen, woonfraude, fraude met persoonsgebonden budget (PGB) en andere vormen van zorgfraude.

Welke straf krijgt een geldezel?

Een strafrechtelijke veroordeling door de rechter en een strafblad dreigt. Wanneer u meewerkt als geldezel, maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit. De straffen die staan op ‘geldezel’ (witwassen) zijn bepaald niet laag. De maximumstraf is een celstraf van vier jaar.

Wat is de straf voor identiteitsfraude?

De maximale straf voor identiteitsfraude is 5 jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 82.000. Wanneer er fraude wordt gepleegd met biometrische persoonsgegevens, bijvoorbeeld vingerafdrukken van iemand anders achterlaten op een plaats delict, dan wordt er zwaarder gestraft.